Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους συλληφθέντες του Δεκέμβρη 2008 στην Πάτρα

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους συλληφθέντες του Δεκέμβρη 2008 στην Πάτρα

για τη δίκη των συλλληφθέντων της διαδήλωσης της 7ης Δεκέμβρη 2008 στην Πάτρα