Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους συλληφθέντες του Δεκέμβρη 2008

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους συλληφθέντες του Δεκέμβρη 2008

για τη δίκη των συλλληφθέντων της διαδήλωσης της 7ης Δεκέμβρη 2008 στην Πάτρα