Η οργάνωση ενός επαναστατικού κινήματος ως βασική προϋπόθεση για την κοινωνική απελευθέρωση

Η οργάνωση ενός επαναστατικού κινήματος ως βασική προϋπόθεση για την κοινωνική απελευθέρωση

συμμετοχή με τηλεφωνική παρέμβαση του συντρόφου Νίκου Μαζιώτη