Εκδήλωση – συζήτηση στο Παράρτημα από τη συνέλευση αλληλεγγύης

Εκδήλωση - συζήτηση στο Παράρτημα από τη συνέλευση αλληλεγγύης

ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Ο αγώνας του Ν.Ρωμανού, το κίνημα αλληλεγγύης και κάποιες πρώτες σκέψεις
*με τηλεφωνική επικοινωνία συντρόφων που συμμετείχαν ως αλληλέγγυοι στην απεργία πείνας

ΠΕΜΠΤΗ 11/12, 20:00 στο Παράρτημα (Κορίνθου και Αράτου)

Συνέλευση αλληλεγγύης από το Παράρτημα